SAW_logohome         English
           
Amdanom ni
Prentisiaethau
Swyddi Gwag
Lleoliad
Cyflogwyr

Amdanom ni 

Rydym yn ddarparwr arbenigol o hyfforddiant mewn Gweinyddu, Cyfrifeg, Gwasanaeth Cwsmeriaid a TG.

apprentices_pic

Dathlodd ACO ei 30 pen-blwydd yn 2015 ac mae ein gwasanaeth yn diwallu anghenion busnesau modern a gofynion hyfforddi. Mae ACO wedi darparu hyfforddiant o ansawddi i dros 300 o gwmniau sefydliadau yn Abertawe a'r ardaloedd cyfagos, sy'n amrywio o gyfreithwyr, cyfrifwyr ac asiantau gwerthi tai, i sefydliadau masnachol mawr.

Rydym yn canolbwyntio ar prentisiaethau, ond rydym hefyd yn darpar hyfforddiant preifat i fusnesau a hyfforddiant trwy gyfrwng cyllido eraill, e.e ReAct. Ymunodd ACO gyda consortiwm Academi Sgiliau Cymru (SAW) yn 2009, dan arweiniad porthladd Grŵp Coleg Castell-nedd Port Talbot (Grŵp NPTC Group).

Mae ACO Training yn croesawu pawb, gan gynnwys y rhai ag anableddau. Gellir gweneud trefniadau ar gyfer lleoliadau mwy hygyrch ar gyfer cyfweliadau, os gofynnir am hynny. Mae'r hyfforddiant yn cael eu addasu i'r unigolyn dan bob amgylchiad. Rydym yn defnyddio dulliau cyfathrebu priodol sy'n addas i anghenion yr unigolyn. Mae ein staff yn brofiadol, cyfeillgar a chymwys.

Ein bwriad:

“I gyflwyno rhaglen hyfforddiant anasawdd gyda holl ymdrech y staff i fanteisio y cyfle i ieuenctid yr ardal i gyflawni eu cymhwysterau ac i ddod o hyd i waith addas.”

Mae ACO hefyd yn cefnogi yn llwyr, datganiad cenhadaeth Academi Sgiliau Cymru:

“Cynnig darpariaeth o ansawdd uchel i ddysgwr, cyflogwyr a'r gymuned ehangach, i cefnogi twf economaidd cynaliadwy ac aildyfu, drwy weithio'n effeithiol mewn partneriaeth.”Mae'r Rhaglenni Prentisiaeth a Hyfforddeiaeth, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, yn cael cymorth ariannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.FSP Logopearson_logotech_ptnrshp_logoESF logo